Име:

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА

Роден/а на:

15 Май 1956 година, 62 години, 5 месеца

Място на раждане:

София

Към момента няма статии с участието на МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА
Към момента няма качени клипове с участието на МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА
Към момента няма галерии с участието на МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА
Към момента няма снимки с участието на МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПОПОВА

Информация

Министър на правосъдието

Образование:


1975 г.: завършва немска езикова гимназия „Б. Брехт" - гр. Пазарджик

1980 г.: получава диплома специалност „българска филология" и втора специалност - немски език от СУ „Св. Климент Охридски"

1989 г.: получава диплома специалност „право" от СУ „Св. Климент Охридски"

Придобит опит:

САЩ

От 26.10. до 11.11. 1998 г.: Университет "Джорджтаун" - Вашингтон, "Интелектуална собственост";

Унгария

От 06 до 10.12.1999 г.: Министерство на правосъдието на САЩ и Интернационална полицейска академия в Будапеща, "Организирана транснационална престъпност";

Германия

През периода 14.11.-04.12.2004 г.: Немска фондация за международно правно сътрудничество - хоспитация: устройство и компетенции на немските съдебни и прокурорски структури, взаимодействие, досъдебно и съдебно разследване, изпълнение на наказанието, организирана престъпност, европейско сътрудничество в областта на наказателното правораздаване;

октомври 2003 г. - юни 2004 г.: лектор на международен семинар по въпросите на европейското наказателно правораздаване в Германия, Холандия, Австрия, Великобритания, Италия, Франция и България;

Франция

Ноември 2005 г.: ръководител на група младши прокурори и младши следователи за участие в Националната школа за обучение на магистрати в Бордо на тема „Международно правно сътрудничество по наказателни дела".

Професионална дейност:

27 юли 2009 г.: министър на правосъдието

21.02.2007-27.07.2009 г.: прокурор във Върховна касационна прокуратура като от 01.09.2007 г. е завеждащ отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС"

08.06.2006 г.: Върховна касационна прокуратура

14.02.1996-2006: административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София

2005 г.: постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието

2001-2004 г.: хоноруван преподавател във ВИПОНД - МВР - обучение на дознатели по Наказателен процес

От 09.1995 г.: заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София

От 05.05.1993 г.: прокурор в Окръжна прокуратура - София

1991-1993: районен прокурор в Районна прокуратура - Своге

1990-1991: младши прокурор в Районна прокуратура - Пирдоп

1981: започва като коректор през 1981 г. във военното издателство на Министерство на отбраната

Езици: немски, английски

Женена, две деца.