Римската Флота

Видове римски бойни кораби: Римските кораби не търсели оригиналност в конструкцията - римляните били добри практици и наготово взели корабостроителните достижения на народите до тях /гърци, финикийци/. Така униерата...
Статия от категория Римската флота Цялата статия

Римската армия през 3 век

Късната римска армия не приличала на армията от разцвета на Империята през 1 и 2 в.от н.е. Това обаче не значи, че е била по-малко ефективна - късната римска армия е била отлична бойна сила. Организация на римската...
Статия от категория Легиона Цялата статия

Разположение на легионите през 1-3 в.

Общата численост на армията била недостатъчна за отбраната на обширните граници на империята. Затова от първостепенна важност било разпределението на силите. Още при Юлий Цезар /46-44г. ВС/ легионите били изведени от...
Статия от категория Легиона Цялата статия

Елитни подразделения и части в градовете

Преторианци - тази отбрана войскова част води началото си от съществуващите през републиканско време отряди лични телохранители /praetoriani/ при щаба на всеки военачалник. Впоследствие за поддържането на реда в Италия и...
Статия от категория Легиона Цялата статия

Животът на легионерите

Армията в поход Армията по време на марш се наричала agmen. Трябва да се отбележи, че по време на война легионите не били никога в пълен състав. Една или две кохорти винаги оставали в постоянния лагер. Легионите никога не...
Статия от категория Легиона Цялата статия

Помощни войски /Auxilia/

През периода на ранната империя – 1в. това били отделни отряди, набирани в провинциите, използващи националното си оръжие и командвани от собствените си вождове. Всяка провинция е била длъжна да осигурява за римската...
Статия от категория Помощни войски Цялата статия

Командването на имперския легион през 1 в пр. н. е. -2 в.

Висшето командване на легиона - 1в. пр. н.е. - 2в. След близо половин век граждански войни Републиканският строй бил заменен от Монархия. Цялата военна и административна власт била съсредоточена в ръцете на императора....
Статия от категория Легиона Цялата статия

Снаряжение на римския легионер

Римският легионер – 1-2в. След реформата на Марий различията във въоръжението между легионерите изчезнали.Към началото на 1в. на територията на Империята се появили първите държавни фабрики за производство на оръжие и...
Статия от категория Легиона Цялата статия

История на легионите

Републиканският легион Мощта и величието на Рим биха били невъзможни без съществуването на най-съвършената военна организация позната на Античния свят - римският легион. Думата legio означава "събирам", "набирам", което...
Статия от категория Легиона Цялата статия