Римската религия

І. Общо понятие за религията на Рим Рим няма митология, познава само историческата легенда. ІІ. Теоретичен аспект Както се казва в „Сатирикон": "А пък и по нашите места е до толкова пълно с богове, че е по-лесно да срещнеш...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римскоправните принципи

Римските философи и мислители, древноримските юристи са формирали правните понятия и са утвърдили безусловно духа на правото. За изследването и изучаването на юридическите институти и понятия, на юридическата...
Статия от категория Култура Цялата статия

Образованието в Рим

Obrazovanieto-v-Rim- В Рим учебните заведения или училищата /scholae/ за съвместно обучение на децата на римските граждани съществували от 3 в пр. н. е. До 7 годишна възраст децата се възпитавали вкъщи под надзора на майките или роби /често това...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римските бани

Римските бани възникнали по гръцки образец и бързо се превърнали в център на обществения живот. Заможните римляни задължително имали собствена баня в именията си. Повечето граждани обаче не могли да си позволят такъв...
Статия от категория Култура Цялата статия

Яденето на древните римляни

Хранителен режим Денят на свободния и заможен римски гражданин бил строго подреден. Практическите занимания и обществените дела по възможност били извършвани преди обед до настъпването на жегата. След това идвало...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римският календар

Летоизчислението в Древен Рим се водело от митологичната дата на основаването на града /по сегашния календар, основан на християнското летоброене - 21 април 753 г. пр. н. е./ Ab Urbe Condita /А.U.C./. Например по римското...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римски театър

Възникването на театралното изкуство в Рим е свързано с празниците по събиране на реколтата, чиито участници изпълнявали шеговити песни – фесценини, под формата на диалог. По-нататъчното развитие на това изкуство...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римляните и футболът

Футболът днес е популярна игра в целия свят, но е имала аналози и в античността.В Древен Рим тя се е наричала Harpastum /или Phaininda/. Не е ясно откога датира тази игра, предполага се, че римляните са я заели от сходната гръцка...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римските къщи

План на римска къща: Устройството на един типичен дом най-добре се проследява при добре съхранените Помпейски къщи. Трите главни части на сградата се наричат атриум /atrium/, таблинум /tablinum/ и перистилий /peristylium/. Атриумът...
Статия от категория Култура Цялата статия

Римските дрехи

http://www.crystalinks.com/romecloth.jpg Туниката и тогата са основни елементи от древноримския мъжки костюм, различаващи се по някои детайли от гръцкия хитон и химантий /плащ/. Ризоподобната туника служила на древните римляни за...
Статия от категория Култура Цялата статия