Плотина

 

Една от най-достойните римлянки била Помпея Плотина, съпругата на император Траян. Умна и достойна жена, ползваща се с всеобщо уважение.

В панегирика на Траян Плиний Млади говорил за нея така:

"твоята жена съответства на славата ти и ти служи за украшение. Кой е по-чист и целомъдрен от нея? От цялата ти съдба и слава тя взима за себе си само личното щастие. С удивително постоянство обича и уважава и тебе, и могъществото ти. Отношенията ви не са се променили - и двамата в еднаква степен заслужавате уважение; щастливата ви съдба ви донесе само едно ново нещо - това, че вие започнахте да разбирате с какво достоинство умеете да носите щастието си. Колко внимателна е жена ти в личния си живот, колко е скромна в обкръжението на свитата си, колко естествена в обноските. нима не заради това е скромна и мълчалива, защото вижда, че около тебе няма страх, нито честолюбие, и нима не се старае да подражава на придвижващия се пеша съпруг, доколкото й позволяват женските сили? При такава скромност на мъжа си, колко уважение му оказва съпругата, колко уважение към самата себе си има у тази жена!" /Плин. Пан 83/

В паметта на потомците образът на Плотина се е запазил като образ на една честна и справедлива жена, което добре се вижда от думите на Аврелий Виктор, автор от 4 век:

"Направо не е за вярване до каква степен Помпея Плотина е съдействала за славата на Траян. Когато прокураторите му започнали да допускат притеснения и клевети в провинциите и се носели слухове, че когато имали работа със заможни хора, единият започвал с въпроса: 'Откъде-накъде това е твое?', другият питал: 'Откъде си го взел?'' а третият казвал направо: 'Слагай на масата каквото имаш!', тя упреквала мъжа си, карала му се, че не го е грижа за доброто му име и изобщо оказвала му такъв натиск, е той не допускал впоследствие никакви незаконни изземвания и заповнал да нарича фиска* /държ. хазна/ лиана, която задушава всички растения около себе си." /Авр. Викт. Извл. XLII/.

След смъртта на Траян Плотина използвала влиянието си властта да премине в ръцете на Адриан, макар че не се знае със сигурност, дали Траян действително го е осиновил приживе. Плотина умряла в 129 г.

Статията е публикувана преди 9 години, 9 месеца на 22 януари 2009 г, и е видяна 5016 пъти

Мнения за Плотина Споделете
вашето мнение!